Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Dávid Ferenc

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
P Szaktanulmány Az unitárius reformáció nyomában 2017 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
P Szaktanulmány „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt

Dávid Ferenc kultusz

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
S BA Szakdolgozat Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
S BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele

egyház és irodalom

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Szépirodalmi kísérletek a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban a zsebkönyvek korában, a nagyenyedi Virágkosár 2018 Szabó Emília
S MA Szakdolgozat A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Szaktanulmány Ady Endre esete a kolozsvári „esztétikusokkal” 2023 Pethő Sándor
S BA Szakdolgozat At Unitárius Irodalmi Társaság tagjai az erdélyi magyar irodalomban 2020 László Bernadett
S MA Szakdolgozat Kain és Ábel 2019 Albert-Nagy Ákos István
S BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
S MA Szakdolgozat Teológiai nyomok a XIX. század végén élt erdélyi református lelkészek szépirodalmi munkásságában 2013 Pocsveiler István Levente
S BA Szakdolgozat A hit és megtérés kérdése Ady Endre életében és költészetében 2007 Simon István László

erdélyi unitárius egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S BA Szakdolgozat Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
S BA Szakdolgozat Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
S BA Szakdolgozat Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
S BA Szakdolgozat A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
S BA Szakdolgozat A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
P Szaktanulmány Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
S BA Szakdolgozat A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
S BA Szakdolgozat Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
S BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
P Szaktanulmány „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
S MA Szakdolgozat A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
S BA Szakdolgozat Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
S MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
S BA Szakdolgozat A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
S BA Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert

Páskándi Géza

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele