Az Út 30.3

Bibliográfiai hivatkozás

Vörös Éva(115--116)

Amikor pedig egy dolgos élet után az erőnk fogyóban van, de nem úgy az aratnivaló, mi sem tudunk mást tenni, mint továbbadni az „eredeti” jézusi biztatást: kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

Spiritualitásáhítat, fonák, munkás
Kereskényi Sándor(117--122)

Ez a tanulmány a házasságról és az elválásról gondolatokat gyűjt az Újszövetség fényében.

Újszövetségházasság, válás
Kozma Zsolt(123--129)

Az Ember Fia a szombatnak is Ura (Mk 2,28) – Jézusnak ez a kijelentése helyreállítja az ember és a törvény viszonyát. A piacgazdaság íratlan törvényei meghatározzák az emberi cselekvést és magát az embert is.

Gyakorlati teológiasabbát, nyugalom napja, piacgazdaság
Veress László(130--143)

Önéletírásából kiderül, hogy olthévízi élete és szolgálata két jól elkülöníthető szakaszra osztható: 1743–1746 között Bethlen Kata udvari lelkészeként, 1746–1749 között pedig udvari és gyülekezeti lelkészként is szolgált a faluban.

SzaktanulmányEgyháztörténetOlthéviz
Ladányi Sándor(144--153)

A Coetus Theologorum (Református Theologusok Munkaközössége, a továbbiakban: Munkaközösség) Vasady Bélának, a debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi Kara professzorának a kezdeményezésére és vezetése alatt, valamint Bodonhelyi József főtitkár irányítása mellett, Debrecenben jött létre.

Rövid szakcikkEgyháztörténetCoetus Theologorum, theológiai tudományos munkaközösség
Név Nélkül(154--156)

Harminc éve, 1974. szeptember 9-én bomlott el földi sátorháza és találta meg mennyei, örökkévaló házát intézetünk ószövetséges professzora, dr. Nagy András. A hányatott sorsú (katonaság a fronton, meghurcoltatás, kényszernyugdíjazás) tudósra, életpéldájával is nevelőre, nemzedékek lelki atyjára emlékezünk a jelen kis írástöredékkel.

Alkalmi megemlékezésEgyéb, Egyébemlékezés, Ószövetségi Tanszék
Kállay Dezső(157--159)

Amint a cím alapján már sejthető, Geréb Zsolt jelen munkájában arra törekszik, hogy a két thesszalonikai levél tanítását egyetlen egységbe fogva, igei üzenetként tárja azt az olvasó elé.

Recenzió, kritikaÚjszövetségkommentár, újszövetségi kommentár, újszövetség-kutatás
Név Nélkül(160--161)

Esszévezetéknevek, Balassi Bálint
Név Nélkül(162--162)

Közleményegyházi hírek