A panaszló JHWH panaszló prófétája. II. rész

Contributor

Az alábbiakban az első két vallomásszöveget, Jer 11,18–23-at és 12,1–6-ot vesszük közelebbről szemügyre. Célunk az, hogy e szövegrészek tartalmi sajátosságait meghatározzuk és leírjuk, hogy a próféta panaszait később összehasonlíthassuk az ÚR panaszaival. Akárcsak JHWH panaszainak esetében, a prófétai panaszok elsődleges üzenetét a vallomásszövegekben feltárható eredeti prófétai panaszok alapján írjuk körül. Így elengedhetetlen a fentebb megnevezett szövegrészek irodalomkritikai vizsgálata.

Bibliográfiai hivatkozás

Kiss Jenő: A panaszló JHWH panaszló prófétája. II. rész. In: Református Szemle 102.2 (2009), 145--154

Tartalom jellege

Kiadvány típusa: Szaktanulmány
Forrás: Református Szemle 102.2
Témakör: Ószövetség
Kulcsszavak: Jeremiás könyve, Jeremiás panaszénekei, Jeremiás vallomásai, panaszének
Bibliai hivatkozás: Jeremiás 11.18 - 23, Jeremiás 12.1 - 6