Református Szemle 109.1

Bibliográfiai hivatkozás

Studium

Geréb Zsolt(7--17)

Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kívánok válaszolni, hogy a levélszerző mennyiben őrizte meg Pál apostol teológiájának azt a központi gondolatát, amelynek kifejtését a Róm 3,21—30-ban és a Gal 2,15—21-ben olvashatjuk, hogy tudniillik a megigazulást kegyelemből és hit által lehet elnyerni. Más szóval: milyen hatástörténete volt Pál szoteriológiai tanításának a deuteropáli levelekben, közelebbről Az efézusiakhoz írt levében?

SzaktanulmányÚjszövetségPál apostol, hit és jócselekedetek, megigazulás
Bognárné Kocsis Judit(18--36)

A vallás fogalmát nehéz meghatározni, de általában egy térben és időben adott, kulturálisan meghatározott formaként értelmezzük, amelyhez istenség(ek), hit, szertartás, hitélmény, vallási közösségek, tanítások, intézmények, szervezetek fogalmai tartoznak.

SzaktanulmányGyakorlati teológiavallás, hit, személyiségfejlődés
Visky Sándor Béla(37--54)

Feltételezésünk szerint Jankélévitch megbocsátásfogalmának a helyenként megmutatkozó inkoherenciája összefüggésben van metafizikájának belső ellentmondásaival. A következőkben azt kívánjuk feltárni, hogy vajon megalapozott-e ez az elgondolás?

SzaktanulmányRendszeres teológiamegbocsátás, etika, antropológia, halál
Kolumbán Vilmos József(55--67)

Huszti Andrást, Nádudvari Pétert és Makfalvi Józsefet a szakirodalom az univerzalista tanok vagy más néven a remonstráns teológia erdélyi követőjeként tartja számon. Huszti András és Nádudvari Péter története többé-kevésbé már feldolgozott, de ezekből éppen teológiai tévelygésük pontos rekonstruálása maradt ki. Makfalvi Józsefről viszont keveset tudunk. Róla csupán néhány közlemény jelent meg, s így neve szinte ismeretlen a szakirodalomban.

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyháztörténetarminianizmus, pelágianizmus, univerzalizmus, predesztináció, hitvallás, Makkfalvi József

Recensio

Mórocz Bora(68--70)

Recenzió, kritikaRendszeres teológiaetika

Novum

Sikó Csaba(71--74)

BeszámolóGyakorlati teológiadoktori védés, csoportdinamika, csoportmunka
Bodó Sára(74--75)

BírálatGyakorlati teológiadoktori védés, csoportdinamika, csoportmunka
Somfalvi Edit(76--79)

Amikor egy kisgyermek fél vagy szorong, a legegyszerűbb őt ölbe venni és mesélni valami szépet, érdekeset és biztatót neki, hogy szűnjön a félelme, oldódjon a szorongása. Lelkipásztorként sokszor kellett megállnom magányos emberek, kórházi ágyakon fekvő betegek vagy gyászolók mellett temetéseken. Gyakran tapasztaltam, hogy saját szavaim elégtelennek bizonyultak, ami a bátorítást illeti, de egy jól megválasztott alapige vagy elbeszélt-elolvasott történet érezhetően oldotta a magányos, a beteg vagy a gyászoló ember szomorúságát, szorongását. E tapasztalatok sora vetette fel bennem a lehetőségét annak, hogy talán célzatosan lehet használni a bibliai történeteket szorongásoldásra. Ahogy a kutatás elkezdődött, kiderült, hogy a szorongás és a történetmegértés többek között korosztályfüggő, ezért le kellett szűkítenem a kutatási területemet a kisgyermekkora, mely a gyermek életében körülbelül 12 éves koráig tart. A kutatás célja tehát annak az összefüggésrendszernek a felfedezése, amelyben leírható, hogy a mindenki által oly jól ismert szorongás, ezen belül a gyermekkori szorongás oldható bibliai történetek elbeszélésével.

BeszámolóGyakorlati teológiadoktori védés, szorongás, katechézis, gyermekek lelkigondozása
Balogh Csaba(80--81)

BeszámolóGyakorlati teológiadoktori védés
Adorjáni Zoltán(82--82)

BeszámolóEgyéb, Egyházzenedíjátadás
Kovács László Attila(82--84)

BeszámolóEgyéb, Egyházzenedíjátadás, laudáció
Adorjáni Zoltán(84--84)

BeszámolóEgyéb, Egyébdíjátadás, aranygyűrűs doktor
Bölcskei Gusztáv(85--86)

BeszámolóÚjszövetségdíjátadás, laudáció
Marton József(87--95)

EsszéEgyháztörténetMárton Áron
Adorjáni Zoltán(96--98)

BeszámolóEgyháztörténetszimpózium, teológiai professzor
Adorjáni Zoltán(98--100)

ÉletrajzEgyháztörténetéletrajz, teológiai professzor
Adorjáni Zoltán(101--107)

BibliográfiaEgyháztörténetéletmű
Adorjáni Zoltán(108--109)

BeszámolóEgyébgyászjelentés
Pap Géza(109--111)

Igehirdetés (prédikáció)Egyéb, Egyébgyászjelentés, megemlékezés
Kató Béla(111--113)

Alkalmi megemlékezésEgyéb, Egyébmegemlékezés
Orbán Viktor(113--115)

Alkalmi megemlékezésEgyéb, Egyébmegemlékezés
Adorjáni Zoltán(115--117)

EsszéEgyéb, Egyébmegemlékezés
Kovács Sándor(117--118)

Alkalmi megemlékezésEgyéb, Egyébmegemlékezés