Református Szemle 112.1

Title Contributor Page Subject area File
A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete Enghy Sándor 5--16 Ószövetség, Újszövetség 2019-4609.pdf
"Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" Magyar Balázs Dávid 17--48 Rendszeres teológia, Egyháztörténet 2019-4610.pdf
Mutatis mutandis Kovács Sándor 49--61 Egyháztörténet 2019-4611.pdf
Ahasvér Bak Áron 62--78 Művészettörténet 2019-4612.pdf
Nagy András (1899-1974) emlékezete Juhász Tamás 79--82 Ószövetség, Egyéb, Egyéb 2019-4613.pdf
Dr. Nagy András közleményei Kozma Zsolt 82--86 Ószövetség, Egyéb 2019-4614.pdf
Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism Simon János 87--90 Gyakorlati teológia 2019-4615.pdf
Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére Nagy Alpár Csaba 90--93 Rendszeres teológia 2019-4616.pdf
Studia Doctorum Theologiae Protestantis, 8. (2017) Bányai László 94--97 Egyéb 2019-4617.pdf
… a ti hitetek mellé ragasszatok… tudományt (2Pt 1,5) Kató Béla 98--101 Egyéb, Spiritualitás 2019-4618.pdf
Pap Géza temetésén Bogárdi Szabó István 102--104 Egyéb, Spiritualitás 2019-4619.pdf
D. dr. Pap Géza közleményei Adorjáni Zoltán 105--106 Újszövetség, Egyéb, Teológia (általános) 2019-4620.pdf
Doktorrá avatták Székely József lelkipásztort Fekete Károly 107--109 Gyakorlati teológia, Egyéb, Egyéb 2019-4621.pdf
A X. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Konferencia Simon János 110--111 Egyéb 2019-4622.pdf