Non videri, sed esse

Title Contributor Page Subject area File
Előszó a Buzogány Dezső emlékkötethez Kató Béla 7--7 Egyéb, Teológia (általános) 2017-5484.pdf
Non videri, sed esse Kolumbán Vilmos József 9--10 Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános) 2017-5485.pdf
A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben Benkő Timea 11--27 Gyakorlati teológia, Egyháztörténet, Teológia (általános), Spiritualitás 2017-5486.pdf
Az egységesítés „göröngyös útjain” Kovács Sándor 28--43 Egyháztörténet 2017-5487.pdf
Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében Kolumbán Vilmos József 44--54 Egyháztörténet 2017-5488.pdf
Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről Ősz Sándor Előd 55--62 Egyháztörténet 2017-5489.pdf
Ördögidézés Krasznarécsén, Ambrus Gedeon református lelkipásztor hányattatásai Szabadi István 63--68 Egyháztörténet 2017-5490.pdf
A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből Molnár Lehel 69--77 Egyháztörténet 2017-5492.pdf
Középkori klenódiumok továbbélése a református egyházban Kovács Mária-Márta 78--94 Egyháztörténet 2017-5493.pdf
18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében Horváth Iringó 95--105 Egyháztörténet 2017-5494.pdf
Orgonakutatás a történelmi Dési, Széki és Görgényi Református Egyházmegyékben Sipos Dávid 106--118 Egyháztörténet 2017-5495.pdf
A Görgényi Református Egyházmegye parókiális levéltárai az I. világháború előtt Tóth Levente 119--129 Egyháztörténet 2017-5496.pdf
Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban Bibza Gábor 130--135 Egyháztörténet 2017-5498.pdf
Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán Bartha Zoltán 136--144 Egyháztörténet 2017-5500.pdf
Bod Péter és a nagyenyedi kollégium (1724–1740) Gudor Kund Botond 145--168 Egyháztörténet 2017-5502.pdf
Keresztesi József történetírói munkássága Pálfi József 169--182 Egyháztörténet 2017-5503.pdf
Az erdélyi románok reformációja napjaink történetírásában Lukács Olga 183--194 Egyháztörténet 2017-5504.pdf
Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban Geréb Miklós 194--199 Egyháztörténet 2017-5505.pdf
„Összekötőnek szántam működésemet múlt és jelen, jelen és jövő között” Baráth Béla Levente 200--215 Egyháztörténet 2017-5506.pdf
Az 1922. évi egyetemes egyházi adó bevezetése és közvetlen következménye a Marosi Református Egyházmegyében Berekméri Árpád Róbert 216--225 Egyháztörténet 2017-5507.pdf
A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfikórusok 1928-as nemzetközi versenyén Hermán M. János 226--239 Egyháztörténet 2017-5508.pdf
Az Úr jámbor szolgája című vers fordításának viszontagságai Sógor Árpád 240--245 Egyháztörténet 2017-5509.pdf
Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán Lévai Attila 246--252 Egyháztörténet 2017-5510.pdf
Kezdet és vég Korányi Andás 253--257 Egyháztörténet 2017-5512.pdf
Nemzeti traumák – lokális emlékezet Nagy Alpár Csaba 258--264 Egyháztörténet 2017-5513.pdf
Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) Pál János 265--274 Egyháztörténet 2017-5514.pdf
Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban Lakatos Sándor 275--280 Egyháztörténet 2017-5515.pdf
Egy „szigorúan bizalmas” miniszteri rendelet végrehajtása a kalotaszegi egyházmegyében 1943-ból Ballai Zoltán 281--286 Egyháztörténet 2017-5516.pdf