Dávid Gyula kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

1956-os forradalom

Típus Title Year Contributor
T N/A 1956 unitárius vonatkozásai 2001 Koppándi B. Zoltán
P Research article Sass Kálmán írói munkássága 2015 Hermán János
T N/A Egy derékba tört életpálya: Simén Dániel élete és egyházszolgálata 2020 Gáspár Mónika
P Research article Sass Kálmánné, a csendes erő megtestesítője 2014 Hermán János
T N/A Az erdélyi református egyház kormányhatósága 1956-ban 2017 Törő Attila Miklós
P Research article A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
P Research article Hatvan éve alakult a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat (1957–2017) 2018 Hermán János

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Contributor
P Research article Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Research article Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
P Report Rektori tanévzáró beszéd 2022 Kolumbán Vilmos József
P Research article A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
T N/A Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Report Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2015 Adorjáni Zoltán
I N/A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme Balogh Csaba
T N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
T N/A Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Beszámoló Lezárult a 2022–2023-as akadémiai év 2023 Balogh Csaba
P Monograph A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
T N/A Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Beszámoló Rektori tanévnyitó beszéd 2023 Kovács Sándor
P Research article Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
P Report A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2021 Balogh Csaba
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Catalog A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya 2015 Kurta József Tibor
P Report A hit természetéről Tanévnyitó beszéd – 2019. szeptember 22. 2019 Kállay Dezső
P Collection of studies Akik jó bizonyságot nyertek 1996 Kozma Zsolt
P Report Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Research article Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Research article Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
P Report A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Balogh Csaba
P Review Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Koppándi Botond Péter
P Announcement 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Balogh Csaba
T N/A Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Report Tehetséggondozó konferencia a kolozsvári protestáns teológián, 2016. október 25. 2016 Balogh Csaba
T N/A A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Ilyés Hunor István
P Report Rendhagyó könyvbemutató és „Kálvin-maraton” 2015 Visky Sándor Béla
I N/A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme Balogh Csaba
T N/A Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
T N/A A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
I N/A Kolozsvári Teológiai Fakultás Dőrre Tivadar
P Beszámoló Tanévzáró beszéd 2023 Kovács Sándor
P Short note Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt
I N/A A Teológiai Intézet udvara
P Research article A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története 1996 Buzogány Dezső
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
P Report „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Research article Teológus – teológia nélkül 2020 Kulcsár Árpád
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor