Fekete Károly's research topics

díszdoktor-avatás

Típus Title Year Source
P Dr. Buzogány Dezső laudációja a Doctor Honoris Causa cím átadásakor 2017 Református Szemle 110.6

doktori védés

Típus Title Year Source
P Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Református Szemle 115.2

graduálok

Típus Title Year Source
P Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Református Szemle 104.5

Heidelbergi Káté

Típus Title Year Source
P Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1
P A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1

hitvallások

Típus Title Year Source
P A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1

homiletika

Típus Title Year Source
P Doktorrá avatták Székely József lelkipásztort 2019 Református Szemle 112.1
P Miért jó tankönyv Ravasz László Homiletikája? 2015 Református Szemle 108.6

istentisztelet

Típus Title Year Source
P Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1

katechizmus

Típus Title Year Source
P Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1

köszöntés

Típus Title Year Source
P Köszöntés 2017 Református Szemle 110.5

liturgia

Típus Title Year Source
P Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Református Szemle 104.5
P Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1
P Az úrvacsora üzenetei 2021 Az Írás bűvöletében
P Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Református Szemle 103.1

liturgia-történet

Típus Title Year Source
P Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Református Szemle 103.1
P Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Református Szemle 104.5

liturgiai reform

Típus Title Year Source
P Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Református Szemle 103.1
P Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Református Szemle 104.5

Öreg graduál

Típus Title Year Source
P Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Református Szemle 104.5

Református Szemle

Típus Title Year Source
P A 100 éves Református Szemle liturgikai, himnológiai és homiletikai írásainak főbb vonásai 2007 Református Szemle 100.6

úrvacsora

Típus Title Year Source
P Az úrvacsora üzenetei 2021 Az Írás bűvöletében