Hézser Gábor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bibliafordítás

Típus Title Year Contributor
P Monograph Örömhír a mi Urunk Jézus Krisztustól 1903 Kecskeméthy István
P Monograph A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Research article Megverselt Énekek éneke (1700 körül) 2019 Fekete Csaba
P Assessment Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János, Orbán Gyöngyike Enikő, Hézser Gábor, Adorjáni Zoltán
P Research article Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint 2019 Papp György
T N/A A magyar protestáns bibliafordítások története és néhány sajátosságai 2023 Lőrinczi Zsófia
T N/A A XX. századi magyar Bibliafordítások 2009 Márkos Hunor Elemér
P Research article Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója 2007 Adorjáni Zoltán
P Research article Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Research assessment Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Research article Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Research article Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség 2023 Kulcsár Árpád
P Commentary A Zsoltárok első könyve 1910 Kecskeméthy István
T N/A Reformáció előtti magyar bibliafordítások 2001 Tóth Bozsena
P Research article A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások 2010 Kozma Zsolt
P Research article Walter Jens bibliafordító tevékenysége 2014 Deák Angéla-Vilma
P Research article Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
P Research article Parányi „állatkodás”, avagy a csodálatos menyét 2021 Marjovszky Tibor
P Research article Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba

doktoravatás

Típus Title Year Contributor
P Report Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. 2017 Koppándi Botond Péter
P Report 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
I N/A Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Report Doktori címet szerzett Sipos Dávid 2016 Adorjáni Zoltán
P Report Doktori címet szerzett Ledán M. István 2020 Adorjáni Zoltán
P Announcement Doktori címet szerzett Juhász Ábel 2023 Adorjáni Zoltán
P Assessment Vitus-Bulbuk István: Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján. Pasztorálpszichológiai reflexiók című doktori tézisének értékelése 2018 Hézser Gábor
P Short note Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban 2016 Papp György
I N/A Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele

doktori védés

Típus Title Year Contributor
P Report Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 2020 Adorjáni Zoltán
I N/A Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Research assessment A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020 Máthé-Farkas Zoltán
P Assessment Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Fekete Károly
P Report Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Közlemény Batizán Attila doktori címet szerzett 2023 Adorjáni Zoltán
P Assessment Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Assessment Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Assessment Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése 2016 Hézser Gábor
P Report A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit
P Assessment Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
P Assessment Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János, Orbán Gyöngyike Enikő, Hézser Gábor, Adorjáni Zoltán
P Essay Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Research assessment Ecclesia sine macula et ruga. A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90-re 2009 Füsti-Molnár Szilveszter
P Report Doktori címet szerzett Ledán M. István 2020 Adorjáni Zoltán
P Report Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Report Doktori címet szerzett Bodnár Lajos 2022 Kovács Ábrahám
P Report Doktori címet szerzett Máthé-Farkas Zoltán 2020 Adorjáni Zoltán
P Research assessment Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Kulcsár Árpád
P Assessment Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Announcement Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján 2018 Vitus-Bulbuk István
P Report A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid