Oláh Róbert kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

apologetika

Típus Title Year Contributor
P Research article Octavius 2019 Ledán M. István
T N/A A cesszionizmus újragondolása a karizmatikus mozgalom fényében 2019 Mpofo Kitata Szilvia
T N/A Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés 2021 Balázs Gergő
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
T N/A A keresztény nyugalomnap 2023 Kiss Dávid

egyházi önazonosság

Típus Title Year Contributor
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert

ellenreformáció

Típus Title Year Contributor
P Collection of studies Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit, Papp György
P Review Csorba Dávid (szerk.): Vértelen ellenreformáció 2022 Oláh Róbert

felekezetközi kapcsolat

Típus Title Year Contributor
P Research article Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
T N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
T N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Research article A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Research article A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
T N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Research article Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Research article Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond

hitvallás

Típus Title Year Contributor
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Research article Makfalvi József hitvallása 2016 Kolumbán Vilmos József
P Research article „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9 2019 Kató Szabolcs Ferencz
T N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
T N/A A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Research article A Genfi Káté fordításai és a kátéhoz csatolt konfirmációi kérdések 2015 Hermán János
P Research article Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
P Research article Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră 2023 Papp György
P Research article Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 2006 Juhász Tamás
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban 2018 Papp György
P Research article Barth valláskritikájának maradandó értéke 2021 Fazakas Sándor

hitvita

Típus Title Year Contributor
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert

kálvinizmus

Típus Title Year Contributor
P Research article Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
P Research article Kálvin János és a kamatszedés szabadsága 2018 Orosz István
P Research assessment Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás 2023 Juhász Ábel
P Popular article Öntudatos kálvinizmus 2001 Makkai Sándor
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Review Kovács Ábrahám: Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin: magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19. században 2017 Kovács Teofil
P Research article Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Research article Tavaszy Sándor kálvinizmusa 2023 Juhász Ábel
P Research article Kálvin örökösei vagyunk 2010 Kozma Zsolt
P Review Tőkés László: Kálvin és a kálvinizmus Erdélyben 2017 Hermán János
P Research article Kálvin János – szent vagy bűnös? 2015 Magyar Balázs Dávid
P Collection of studies Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe 2009 Kovács Ábrahám