Zamfir Korinna kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bibliaértelmezés

Típus Title Year Contributor
P Research article A Zsoltárok 90,1–6 szövege a Targumban 2021 Papp György
P Research article Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna
P Research article Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd

díszdoktor-avatás

Típus Title Year Contributor
P Report Díszdoktori címmel tüntették ki dr. Buzogány Dezsőt 2017 Balogh Csaba
P Report Visszatekintés 2013. második felének néhány rendezvényére 2014 Adorjáni Zoltán
P Report Dr. Buzogány Dezső laudációja a Doctor Honoris Causa cím átadásakor 2017 Fekete Károly
P Laudatio Dr. Gánóczy Sándor laudációja 2018 Zamfir Korinna
P Laudatio Díszdoktori címmel tüntették ki dr. Fazakas Sándort 2017 Lukács Olga

egyiptomi zsidóság

Típus Title Year Contributor
P Research article Magyarázat Alexandriai Philón De vita contemplativa művének címéhez 2015 Adorjáni Zoltán
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna
P Research article A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája alapján 2007 Adorjáni Zoltán

hellenizmus

Típus Title Year Contributor
T N/A A Makkabeus kor története a deuterokanonikus iratok alapján 2016 Orbán Mihály
P Research article Isten igazságosságáról – a Prédikátor könyvének feleletei fényében 2021 Kustár Zoltán
P Research article A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna
P Research article A keresztyénség és a görög bölcselet találkozása 1970 Bartók György

Isten embere

Típus Title Year Contributor
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna