Kelemen Attila Csongor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyház és világ

Típus Title Year Contributor
P N/A Mit vár egyházunk a főiskolai képzettségű értelmiségtől? 2001 Tavaszy Sándor
P Review John Stott: Korunk égető kérdései – keresztyén szemmel 2020 Steiner József
T N/A Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
T N/A Napjaink terrorizmusa és leküzdési perspektívák 2017 Elekes Zsolt
T N/A A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor
P Research article Nyitott templomajtók egyháza 2010 Kozma Zsolt
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Research article Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
T N/A Bűneiért bünteti, a 16-17. századi sorstragédiák irodalmi motivációja 2015 Karikás Orsolya
T N/A Etikai motivumok Báró Kemény János műveiben az egykori teológus nyomában 2013 Sajó Norbert
P Research article Egyház a közélet sodrásában 2010 Kozma Zsolt
P Research article Nem 2020 Kozma Zsolt
P Research article „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
T N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér

homiletika

Típus Title Year Contributor
P Research article A Jelenések könyve 4. fejezetének homiletikai megközelítése 2019 Görözdi Zsolt
P Assessment Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
T N/A Narratív prédikáció és a bibliai történetek 2020 Demeter Henrietta
T N/A Benczédi Pál prédikációi 2021 Benczédi Zsófia
T N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Research article After half a century 2021 Literáty Zoltán
T N/A „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
T N/A Az afroamerikai prédikáció 2022 Ilkei Lóránd
T N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
T N/A Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
T N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
P Research article Ki prédikál? 2013 Literáty Zoltán
P Laudatio Doktorrá avatták Székely József lelkipásztort 2019 Fekete Károly
P Research article „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Research article A megbocsátás magyar ethosza a „nyugat múltfeldolgozásának” évtizedeiben 2014 Simon János
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
T N/A A hit hallásból van 2020 Nagy Norbert
T N/A Összefüggések a bibliai elbeszélések és a narratív prédikáció között 2021 Demeter Henrietta
T N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Research article Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
T N/A A XX. századi amerikai unitárius homiletika 2012 Gyerő Attila
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
T N/A A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor
T N/A A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Research article A narratív prédikálás mint a gyönyörködtető igehirdetés eszköze 2019 Koppándi Botond Péter
P Report Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. 2017 Koppándi Botond Péter
P Research article A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Research article Miért jó tankönyv Ravasz László Homiletikája? 2015 Fekete Károly
P Research article Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között 2015 Koppándi Botond Péter
T N/A A bibliai szöveg szerepe a prédikálásban Wilfried Engemann homiletikai koncepciójában, különös tekintettel a Homiletics című munkájára 2021 Gecse Krisztián Dániel
T N/A Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
T N/A Az evangélium kommunikálása 2021 Magyar Norbert