Kurta József Tibor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

18. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
T N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Source edition Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
T N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Research article Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
T N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Research article Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Research article Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
T N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Research article Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
T N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó

apokrifek

Típus Title Year Contributor
P Research article Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen 2011 Kurta József Tibor

Biblia

Típus Title Year Contributor
P Research article Közel a Bibliához 2010 Kozma Zsolt
P Research article A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások 2010 Kozma Zsolt
P Research article „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A biblioterápia és a "bibliaterápia" 2023 Bíró Beatrix
P Monograph A Váradi Biblia 1947 Musnai László
P Research article Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás 2010 Kozma Zsolt
P Research article A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Research article A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor
P N/A Az igei pont 2006 Békési Sándor
P Research article A Biblia és a természettudományos hipotézisek 2010 Kozma Zsolt
P Research article Egyéni és családi bibliaolvasás Hollandiában 2014 Graaf, G. Henk van de
T N/A A biblioterápia és a „Biblia-terápia” 2022 Bíró Beatrix

bibliakiadás

Típus Title Year Contributor
P Research article „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Research article A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor

bibliamagyarázat

Típus Title Year Contributor
P Commentary Jóna próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Short note A halál árnyékában és az élet világosságában 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Két találkozás között 2013 Horváth Levente
T N/A A történetkritikai szemlélet kezdetei az Erdélyi Protestáns Egyházaknál 2005 Solymosi Alpár
P Commentary Habbakuk próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Review Pelham, Abigail: Contested Creations in the Book of Job. The-World-as-It-Ought-and-Ought-Not-to-Be 2016 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Szegedi Kis István: Vázlatok a Bibliához 2021 Buzogány Dezső
P Commentary Mal'aki próféta könyve 1929 Kecskeméthy István
P Commentary Obadja próféta könyve. Jóél próféta könyve 1931 Kecskeméthy István
P Research article Bod Péter és a szentírástudomány 2013 Kurta József Tibor
P Research article Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség 2023 Kulcsár Árpád

bibliográfia

Típus Title Year Contributor
P Review A Református Szemle repertóriuma. 1908-2012- az irodalmi örökség, a belső térképek, az önfegyelem és az alázat könyve 2016 Kállay Dezső
P Bibliography Dr. Rezi Elek tudományos közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Research article Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Balogh Csaba
P Bibliography Adorjáni Zoltán publikációi 2021 Kolumbán Vilmos József