Máthé Lóránd Árpád kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

babonaság

Típus Title Year Contributor
T N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád

démonok

Típus Title Year Contributor
T N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
T N/A A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
P Research article Szövetség a démonok fejedelmével? 2018 Czire Szabolcs
T N/A A sátán az Ószövetségben 2011 Hideg István

házasság

Típus Title Year Contributor
T N/A A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
T N/A A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban 2013 Petkes Csilla Ilonka
T N/A A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
P N/A Egyedül, vagy házasságban? 2004 Kereskényi Sándor
P Research article Termékenységkultusz és paráznaság Hóseás próféciájában 2020 Magyar Norbert
T N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
T N/A Hóseás próféta házassága társadalomtörténeti és teológiai összefüggésben 2019 Magyar Norbert
T N/A A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában 2017 Szikszai Alexandra
T N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
T N/A A jegyességtől a házasságig 2011 Demeter Márta
P Short note Életegység. Hannie és János „vegyes” házasságáról 2012 Kozma Zsolt
P Research article Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról 2018 Magyar Balázs Dávid
T N/A „Holtomiglan, holtáiglan” 2022 Nagy Eszter
T N/A A katechézis mint a keresztyén házasságra alkalmassá tevő eszköz 2018 Ilyés Tímea
T N/A Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József
T N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
T N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Research article Boldogan éltek, míg meg nem haltak? 2012 Sógor Árpád
P Research article A házasság a teremtés rendjében 2019 Czire Szabolcs

kísértetek

Típus Title Year Contributor
T N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád

népi vallásosság

Típus Title Year Contributor
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
T N/A Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
P Research article A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon 2017 Somfalvi Edit
T N/A Jézus és a tömeg kapcsolata a szinoptikus evangéliumokban 2023 Karácsonyi József-Lehel
T N/A A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
T N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András
T N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
P Research article Era cultul oficial din Regatul Israel iahvist? 2023 Kató Szabolcs Ferencz
T N/A A nők szerepe az ókori Közel-Kelet és Izrael kultuszában 2020 Gábor Tímea
T N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Research article Világi piéták 2018 Bak Áron
P Research article Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter

női tanítványság

Típus Title Year Contributor
T N/A Jézus Krisztus asszonytanítványai 2009 Máthé Lóránd Árpád

születés

Típus Title Year Contributor
P Research article Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Research article Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
T N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Research article A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
P Research article Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba

tanítvány

Típus Title Year Contributor
T N/A Jézus Krisztus asszonytanítványai 2009 Máthé Lóránd Árpád
T N/A A szenvedő Emberfia és az értetlen tanítványok 2012 Iszlai Béla

temetés

Típus Title Year Contributor
T N/A Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
T N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila

természeti vallásosság

Típus Title Year Contributor
T N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád