Pál János kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyház és kommunizmus

Típus Title Year Contributor
P Research article Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Research article Emlékezés az átmenetben 2021 Tódor Csaba
P Short note Élő tanúságtevők 2012 Kozma Zsolt
P Research article Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Research article Egy „szigorúan bizalmas” miniszteri rendelet végrehajtása a kalotaszegi egyházmegyében 1943-ból 2017 Ballai Zoltán
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Research article Kezdet és vég 2017 Korányi Andás
P Research article Romániai református elit a hatalom szolgálatában 2018 Jánosi Csongor
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső

erdélyi unitárius egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
T N/A Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
T N/A A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
T N/A Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
T N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
T N/A Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
P Research article A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
P Research article A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Research article „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
T N/A Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
T N/A A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
T N/A Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
T N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
T N/A Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
T N/A A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
P Research article Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
P Research article Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
P Research article Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Research article Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
T N/A Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
T N/A Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
T N/A Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
T N/A A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
T N/A A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
T N/A Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
P Research article Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
P Research article Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
P Research article Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor

Securitate (román titkosszolgálat)

Típus Title Year Contributor
P Research article Romániai református elit a hatalom szolgálatában 2018 Jánosi Csongor
P Research article „Névtelen mártír” 2017 Hermán János
P Research article Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János