Orosz Otília Valéria kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyházzene

Típus Title Year Contributor
P Research article A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria
P Research article Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
T N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
P Research article Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Research article Ideális és torz 2007 Kovács László Attila

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Report Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Research article Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria

énekkar

Típus Title Year Contributor
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
T N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
P Research article A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria
P Research article A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfikórusok 1928-as nemzetközi versenyén 2017 Hermán János

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Típus Title Year Contributor
T N/A Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Research article A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria
P Assessment Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Research article A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989) 2020 Kurta József Tibor
T N/A A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt
P Research article A nőszövetség a szívek szövetsége 2016 Pálfi József
P Assessment Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
P Review Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2022 Kulcsár Árpád
T N/A A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2013 Lukács Levente
P Essay Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Research article „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád

Kolozsvár

Típus Title Year Contributor
P Research article Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
P Research article A két Bolyai és Kolozsvár 2015 Gaal György
P Research article Az unitárius reformáció nyomában 2017 Kovács Sándor

Magyar Református Énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Research article A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria
P Review A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Péter Éva
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
P Research article A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István

református énekek

Típus Title Year Contributor
P Research article Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria

Szilágycsehi Református Egyházközség

Típus Title Year Contributor
P Research article A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria