Orosz Otília Valéria kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyházzene

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Szaktanulmány A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria
P Szaktanulmány Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
S N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
S N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba

énekkar

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfikórusok 1928-as nemzetközi versenyén 2017 Hermán János
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
S N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
P Szaktanulmány A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989) 2020 Kurta József Tibor
S N/A A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt
P Szaktanulmány A nőszövetség a szívek szövetsége 2016 Pálfi József
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
P Recenzió, kritika Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2022 Kulcsár Árpád
S N/A A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2013 Lukács Levente
P Esszé Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
P Rövid szakcikk A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai 2023 Emődi András
S N/A Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Szaktanulmány A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső

Kolozsvár

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az unitárius reformáció nyomában 2017 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
S N/A Heltai Gáspár munkássága az egységes magyar liturgia kialakítására nézve 2023 Páll Zalán
P Szaktanulmány A két Bolyai és Kolozsvár 2015 Gaal György

Magyar Református Énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
S N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Szaktanulmány A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria
P Recenzió, kritika A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Péter Éva
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István

református énekek

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria

Szilágycsehi Református Egyházközség

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria