Andrási György kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

alumni

Típus Title Year Contributor
P Report Áldás, békesség 2019 Tőtős Emese Brigitta
P Report Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Report Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Report Bölccsé teszlek 2017 Kelemen Csongor Attila

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Contributor
P Research article A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története 1996 Buzogány Dezső
T N/A Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Report Rendhagyó könyvbemutató és „Kálvin-maraton” 2015 Visky Sándor Béla
T N/A A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
I N/A Kolozsvári Teológiai Fakultás Dőrre Tivadar
P Short note Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt
I N/A A Teológiai Intézet udvara
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
P Report „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Research article Teológus – teológia nélkül 2020 Kulcsár Árpád
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
P Report Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Nagy Eszter, Bíró Beatrix
P Research article Bod Péter könyvtárának kötetei a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában 2017 Kurta József Tibor
P Report Áldás, békesség 2019 Tőtős Emese Brigitta
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Research article Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához 2018 Rácz Emese
P Report Rektori tanévzáró beszéd 2022 Kolumbán Vilmos József
P Report Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2023 Kató Szabolcs Ferencz
P Report Akadémiai évzáró a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Balogh Csaba
T N/A Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Közlemény A 2022–2023-as tanévben végzett évfolyam ünnepélyes kibocsátása 2023 Balogh Csaba
P Report Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról 2017 Balogh Csaba
P Beszámoló Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve 2023 Balogh Csaba
T N/A Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Report Felekezeti teológia, egyetemes tudomány Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján 2015 Balogh Csaba
T N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Monograph Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán
P Monograph A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
I N/A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme
P Short note Teológiánk története évszámokban (1622–1959) 2002 Kolumbán Vilmos József
P Research article Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Report Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Report Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
P Report Évzáró ünnepély 2019 Balogh Csaba
P Research article Pápai Páriz Ferenc két könyve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet antikva-gyűjteményében 2015 Kurta József Tibor
P Report Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Report A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Balogh Csaba
P Research article Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
P Announcement 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Balogh Csaba
I N/A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme Balogh Csaba
P Research article Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
P Beszámoló Lezárult a 2022–2023-as akadémiai év 2023 Balogh Csaba
P Research article A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
P Beszámoló Rektori tanévnyitó beszéd 2023 Kovács Sándor