Szőcs Endre kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Hegyi Beszéd

Típus Title Year Contributor
T N/A Kálvin János és Dietrich Bonhoeffer írásmagyarázatának összehasonlítása a Máté írása szerinti evangélium ötödik fejezete alapján 2017 Szőcs Endre

hermeneutika

Típus Title Year Contributor
T N/A Kálvin János és Dietrich Bonhoeffer írásmagyarázatának összehasonlítása a Máté írása szerinti evangélium ötödik fejezete alapján 2017 Szőcs Endre
T N/A A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Research article A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Research article A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Research article Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban 2018 Balogh Csaba
T N/A A történetkritikai szemlélet kezdetei az Erdélyi Protestáns Egyházaknál 2005 Solymosi Alpár
P Monograph A bibliai hermeneutika története 1985 Tőkés István
P Research article Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
P Review Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában 2015 Visky Sándor Béla
P Research article Hogyan olvasunk? 2018 Visky Sándor Béla
T N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
P Short note A hétfejű olvasat, avagy az értelmezés színeváltozásai 2004 Tunyogi Lehel
P Review Ulrich Luz: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments 2017 Geréb Zsolt
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
T N/A Bibliaértelmezés Elisabeth Schüssler Fiorenza munkásságában 2022 Lőrinczi Eszter

törvény

Típus Title Year Contributor
P Research article A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Research article Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény? 2016 Visky Sándor Béla
T N/A Jézus törvényértelmezése különös tekintettel Máté evangéliumára 2019 Szőcs Endre
P Research article Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán 2011 Papp György
T N/A A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella
P Research article Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben 2015 Papp György