Bartha-Pál Aba kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ifjúsági misszió

Típus Title Year Contributor
T N/A „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
T N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
T N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
T N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
T N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
T N/A Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
T N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
T N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
T N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Review Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
T N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Research article Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
T N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
T N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
T N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
T N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
T N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
T N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf

ifjúsági munka

Típus Title Year Contributor
T N/A A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
P Research article „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
T N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
P Review Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
T N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
T N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
P Research article Nagy István lelkipásztor (1916—2003) önéletrajza és publikációi 2016 Adorjáni Zoltán
T N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T N/A Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel

ifjúsági zene

Típus Title Year Contributor
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T N/A Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente

liturgia

Típus Title Year Contributor
T N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
T N/A Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján 2023 Bancea Mátyás-Dániel
T N/A „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
T N/A Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Popular article Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
P Research article Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
P Research article Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Research article Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
T N/A Neoprotestáns istentisztelet 2023 Szakács György
T N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
T N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
T N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Research article Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Research article Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Research article A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea