Bartha-Pál Aba kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ifjúsági misszió

Típus Title Year Contributor
S N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Szaktanulmány Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
S N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
S N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S N/A A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S N/A „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S N/A Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel

ifjúsági munka

Típus Title Year Contributor
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
P Szaktanulmány Nagy István lelkipásztor (1916—2003) önéletrajza és publikációi 2016 Adorjáni Zoltán
S N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S N/A Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
S N/A A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S N/A Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz

ifjúsági zene

Típus Title Year Contributor
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S N/A Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila

liturgia

Típus Title Year Contributor
S N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
S N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
S N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Szaktanulmány A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
S N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
S N/A Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S N/A Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Szaktanulmány Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján 2023 Bancea Mátyás-Dániel
S N/A „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás