Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

hitoktatás (katechézis)

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
T MA Szakdolgozat Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
T BA Szakdolgozat Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
T MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
T MA Szakdolgozat Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
T BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
T BA Szakdolgozat Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
P Research article O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
T BA Szakdolgozat Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
T MA Szakdolgozat Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
T BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
T MA Szakdolgozat A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
T MA Szakdolgozat A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
T BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
T BA Szakdolgozat A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
P Research article Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
T MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T MA Szakdolgozat Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
T BA Szakdolgozat A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
T MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
T BA Szakdolgozat A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
T MA Szakdolgozat Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
T MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
T BA Szakdolgozat A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
T BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya

Szentlélek

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A karizmatikus mozgalom néhány sajátossága 2012 Barta István Zsolt
T MA Szakdolgozat Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt
T BA Szakdolgozat Paraklétosz-beszédek a János evangéliumában 2011 Molnár Éva
P Research article A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
T BA Szakdolgozat "Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint" 2014 Józsa Bertalan
T BA Szakdolgozat Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
P Research article The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István
T BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
T MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa

tanítványság

Type Title Year Contributor
P Research article Krisztus, a Krisztust követők és a hatóságok viszonya Máté evangéliumában 2017 Lészai Lehel
P Research article A követés ethosza – az etikus követés 2023 Borsi Attila János
P Research article Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra 2011 Balogh Csaba
P Meditation, sermon Két találkozás között 2013 Horváth Levente
T MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
P Popular article Út és útitársak 2017 Horváth Levente