Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

hitoktatás (katechézis)

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
S BA Szakdolgozat Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S MA Szakdolgozat Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
S BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S MA Szakdolgozat A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
S MA Szakdolgozat A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
S BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S BA Szakdolgozat A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
S BA Szakdolgozat A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
S BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
S BA Szakdolgozat A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
S MA Szakdolgozat Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
S MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
S BA Szakdolgozat A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S BA Szakdolgozat Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
S MA Szakdolgozat Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
S BA Szakdolgozat Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
S BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S BA Szakdolgozat Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid

Szentlélek

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
S BA Szakdolgozat A karizmatikus mozgalom néhány sajátossága 2012 Barta István Zsolt
S MA Szakdolgozat Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt
S BA Szakdolgozat Paraklétosz-beszédek a János evangéliumában 2011 Molnár Éva
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S BA Szakdolgozat "Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint" 2014 Józsa Bertalan
S BA Szakdolgozat Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
P Szaktanulmány The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István
S BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella

tanítványság

Type Title Year Contributor
P Igehirdetés (prédikáció) Két találkozás között 2013 Horváth Levente
S MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
P Tudománynépszerűsítő cikk Út és útitársak 2017 Horváth Levente
P Szaktanulmány Krisztus, a Krisztust követők és a hatóságok viszonya Máté evangéliumában 2017 Lészai Lehel
P Szaktanulmány Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra 2011 Balogh Csaba