Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

antropológia

Type Title Year Contributor
P Research article Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Research article A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
T MA Szakdolgozat Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Research article „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
T BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Research article Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
T MA Szakdolgozat Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Research article Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Research article Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
T MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Research article Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György

teológiai antropológia

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György

teremtés

Type Title Year Contributor
P Research article A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Kulcsár Árpád
T BA Szakdolgozat A teremtett világ védelmének időszerű teológiai és erkölcsi értékelése 2001 Szabó József Csaba
T MA Szakdolgozat A bibliai teremtés és természetképzetek mai ökoteológiai tükröződése 2021 Szőcs Előd
P Research article A világ teremtése 2007 Molnár János
P Research article Megbánó Isten - változó Isten 2010 Balogh Csaba
T MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Research article Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója 2012 Kató Szabolcs Ferencz
P Research article A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Research article Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
T MA Szakdolgozat Kreacionizmus? A teremtéstörténet apologetikus értelmezései és azok teológiai kritikája 2011 Berszán László
P Research article Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Research article Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article The Nature of the Created Universe. A Survey of the Dialogue between Science and Theology by Roman Catholic, Anglican, Lutheran and Reformed Theologians 2012 Gaál Botond
P Monograph Kis dogmatika 1990 Ravasz László
P Research article Several Theological Considerations concerning the Creations vs. Evolution Debate 2009 Visky Sándor Béla