Református Szemle 106.2

Title Contributor Page Subject area File
A „föld sója” nem „só” Dämmgen, Ulrich 133--138 New Testament 2013-4293.pdf
Viktor E. Frankl munkásságának pasztorálpszichológiai jelentősége Sikó Csaba 139--152 Practical theology 2013-4294.pdf
„…újat és ót” a vallásos nevelés gyakorlatából. A beszédről és az éneklésről Lehoczky Mária Magdolna 153--165 Practical theology 2013-4295.pdf
Kiválasztottságtudat a két világháború közötti kisebbségi diskurzusban Dávid István 166--178 Systematic theology 2013-4296.pdf
Az Evangélikus–Lutheránus Egyház hiteles helytállása és vesztesége Brandenburg- Poroszországban és Németországban Burmeister, Johannes-Christian 179--207 Church history 2013-4297.pdf
A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I Buzogány Dezső 208--218 Church history 2013-4298.pdf
Adorjáni Zoltán: Jób testamentuma. Bevezetés – fordítás – jegyzetek Tunyogi Lehel 219--220 Old Testament, Varia, Judaica 2013-4299.pdf
Biblische Notizen 2012/152. szám Balogh Béla 221--222 2013-4347.pdf
Michael Beintker – Sándor Fazakas (Hg.): Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung in der Perspektive der reformierten Theologie Balogh Béla 223--230 Practical theology 2013-4348.pdf