Református Szemle 105.2

Title Contributor Page Subject area File
Hapax legomenonok a 72. zsoltárban Németh Áron 121--147 Old Testament 2012-4202.pdf
Üdvképek, szentségek és a szentek közössége. Teológiai súlypontok Luther meghalásra felkészítő sermójában Ittzés Gábor 148--165 Practical theology 2012-4203.pdf
Különbségek az egyéni és közösségi etika kérdéskörében Papp Zsolt 166--175 Systematic theology 2012-4204.pdf
„Könyv kell hát, hadd ismerjük meg Kálvin nagy szellemét!” Révész Imre Kálvin-életrajzának keletkezése, kiadása és recepciója Magyar Balázs Dávid 176--197 Church history 2012-4205.pdf
Szathmári Pap Károly – Kolozsvár szülötte, Bukarest művésze Gaal György 198--207 Old Testament 2012-4206.pdf
Kovács Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni új ortodoxia vitája a liberális teológiával Fazekas Csaba 208--211 Church history 2012-4207.pdf
Peres Imre (szerk.): Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából Péter Csaba 212--213 New Testament 2012-4263.pdf
Biblische Notizen 2011/149. szám Balogh Béla 214--216 2012-4264.pdf
Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója Pap Géza 217--218 Practical theology, Varia, General theology 2012-4208.pdf
Áhítat Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatóján Adorjáni Zoltán 218--220 Varia, General theology 2012-4265.pdf
Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában Hermán János 220--224 Practical theology 2012-4242.pdf