Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint

Contributor

A tanulmány célja bemutatni az 1Móz 1,26-ban olvasható kijenetés (teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra) héber és görög szövege közötti kapcsolatot.

Papp György: Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint. In: Oláh Zoltán, Papp György (ed.): Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről. (2019), 245--270

Content category