Református Szemle 116.3

Title Contributor Page Subject area File
A kooperációs írásmagyarázási modell alkalmazási lehetőségei Péter első levelénél, különös tekintettel annak irodalmi sajátosságaira Éles Éva 221--235 New Testament, Practical theology 2023-6181.pdf
A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára Nagy Eszter 237--266 Practical theology 2023-6182.pdf
A biblioterápia és a "bibliaterápia" Bíró Beatrix 267--294 Practical theology 2023-6183.pdf
A teológus mesterség 295--304 Varia, General theology 2023-6185.pdf
Látták a láthatatlant. II. Kolozsvári Tavaszy-napok, 2023. március 22–23 Debreczeni István 305--309 Systematic theology 2023-6186.pdf
Quo Vadis gála. Harmincéves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diáklapja Adorjáni Zoltán 309--310 Varia, Other 2023-6187.pdf
Isten éltesse a Quo Vadist! Kovács Sándor 310--310 Varia, Other 2023-6188.pdf
Az örökség mindig kötelez Telegdi István 311--311 Varia, Other 2023-6189.pdf
"Quo vadis, Domine?" Birizdó Szabolcs-Mihály 312--314 Varia, Other 2023-6191.pdf
Isten embere és ember embere. A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont konferenciája Kiss Jenő, Horváth Levente 315--318 Practical theology 2023-6192.pdf
A 26. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia protestáns teológiai szekciója és díjazottjai Balogh Csaba 319--320 Varia, Other 2023-6193.pdf
Hit mellé ismeretet... Balogh Csaba 321--322 Varia, Other 2023-6194.pdf
Doktori címet szerzett Juhász Ábel Adorjáni Zoltán 322--322 Varia, Other 2023-6195.pdf
Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás Juhász Ábel 323--328 Systematic theology 2023-6196.pdf