Juhász Tamás kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

biográfia

Típus Title Year Contributor
P Alkalmi megemlékezés A 70 éves d. dr. Geréb Zsolt professzor köszöntése 2012 Adorjáni Zoltán
P Életrajz Dr. Molnár János életrajza 2021 Adorjáni Zoltán
P Életrajz Juhász Tamás életrajza 2012 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor (1888-1951) 1995 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor 2001 Czeglédy Sándor
P Szaktanulmány Uri János, Nagykőrös szülötte – Oxford halhatatlan tudósa (1724–1796) 2018 Gróf László

dogmatika

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány A New Christian Dogmatics: Why and How? 2023 Brink Gijsbert van den
P Monográfia Kis dogmatika 1990 Ravasz László
P Recenzió, kritika Gaál Botond: A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai 2023 Kulcsár Árpád, Pálfi József
P Szaktanulmány Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
P Szaktanulmány Az exegézis és a rendszeres teológia időszerű kapcsolata 2006 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
P Recenzió, kritika G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás

dogmatörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
S N/A A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
S N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
S N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
P Szaktanulmány Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
S N/A Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia
S N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
S N/A A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
S N/A Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
S N/A Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
S N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S N/A „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
P Szaktanulmány Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
S N/A Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
S N/A A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
S N/A Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
S N/A Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
S N/A Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
S N/A Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
S N/A Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Szaktanulmány St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
P Recenzió, kritika G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
S N/A A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján

egyház

Típus Title Year Contributor
S N/A Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Rövid szakcikk Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Juhász Tamás
P Monográfia Az egyház missziói munkája 1938 Makkai Sándor
P Recenzió, kritika Hans Klein (szerk.) – Alexandru Ioniță – Cătălin Vatamanu (koord.): Poporul lui Dumnezeu și societatea. Cercetări biblice 2020 Bányai László
S N/A Az egyházról szóló tanítás a Jelenések könyvében (a hét levél alapján) 2001 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Die spirituellen und charismatischen Bewegungen als Herausforderungen an die Kirchen in Siebenbürgen 2007 Adorjáni Dezső Zoltán