Gál Edith Bella kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

alkoholizmus

Típus Title Year Contributor
S N/A A szenvedélybetegek gyógyulásában felhasznált liturgikai elemek gyülekezetekben 2018 Kondor Ádám
S N/A Elindulás az alkoholizmusból való szabadulás útján különös tekintettel a szenvedélybetegekre és azok hozzátartozóira 2016 Gál Edith Bella

kontextuális lelkigondozás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A kontextuális szemlélet mint a pojmenika és a kontextuális terápia mint a lelkigondozás beszélgetőtársa 2010 Kiss Jenő
S N/A Elindulás az alkoholizmusból való szabadulás útján különös tekintettel a szenvedélybetegekre és azok hozzátartozóira 2016 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Confruntarea cu sentimentul de vinovăție în consilierea pastorală 2023 Kiss Jenő
S N/A A család, mint a sérülés és a gyógyulás helye 2012 Gombos Vencel

lélek

Típus Title Year Contributor
S N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
S N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
S N/A Platonista elemek Kálvin lélek halhatatlanságáról alkotott felfogásában 2023 Gáti Gábor
S N/A Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső

Szentlélek

Típus Title Year Contributor
S N/A Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
S N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S N/A A karizmatikus mozgalom néhány sajátossága 2012 Barta István Zsolt
S N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
P Szaktanulmány The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István
S N/A "Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint" 2014 Józsa Bertalan
S N/A Paraklétosz-beszédek a János evangéliumában 2011 Molnár Éva
S N/A Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt

szenvedélybetegség

Típus Title Year Contributor
S N/A Elindulás az alkoholizmusból való szabadulás útján különös tekintettel a szenvedélybetegekre és azok hozzátartozóira 2016 Gál Edith Bella
S N/A A motivációs interjú (MI) módszer ismertetése és alkalmazhatósága szenvedélybetegek és hozzátartozóik között, különös tekintettel a Bonus Pastor Alapítvány szolgálatában és az egyház missziójában 2023 Lukács Róbert-Zoltán
S N/A A szenvedélybetegek gyógyulásában felhasznált liturgikai elemek gyülekezetekben 2018 Kondor Ádám
S N/A Terápiás közösségek (T.C.) a magyar református egyházban és azok haszna a hatékonyabb gyülekezetépítésben 2023 Molnár Ede

tekintély

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya 2020 Steiner József
S N/A Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella

vezető

Típus Title Year Contributor
S N/A Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
S N/A A gyülekezetvezető a pásztori levelekben 2011 Kötő Ferenc Barna