Lőrinczi Levente kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ének

Típus Title Year Contributor
S N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila

erdélyi unitárius egyház

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
S N/A Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
S N/A A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
S N/A Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
S N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
S N/A Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
S N/A A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
P Szaktanulmány A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
P Szaktanulmány A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Szaktanulmány „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
S N/A Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
S N/A Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
S N/A A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
S N/A A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
S N/A Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
P Szaktanulmány Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Szaktanulmány Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
S N/A Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
S N/A Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
S N/A A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
S N/A Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
S N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
S N/A Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor

genogram

Típus Title Year Contributor
S N/A A rendszerelmélet alkalmazása a lelkész önismeretében 2011 Lőrinczi Levente

ifjúsági zene

Típus Title Year Contributor
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba

lelkigondozás

Típus Title Year Contributor
S N/A Hogyan segítsünk a gyermekeknek a veszteségek feldolgozásában? 2019 Tőtős Emese Brigitta
S N/A A gyermekek lelkigondozásának lehetőségei 2017 Palkó Zalán Koppány
P Rövid szakcikk Szórványpásztoráció 1940 Bereczky Sándor
P Beszámoló Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Szaktanulmány A pánikbetegség és a hozzá kapcsolódó fóbiák lelkigondozói vetületei 2015 Simon János