Bartha Zoltán kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

18. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Forráskiadvány Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
S N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
S N/A Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
S N/A Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
S N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd

erdélyi nemesség

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A felekezetváltás aránya a 18. századi erdélyi nemesség körében 2018 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Teleki Miklós (1704–1746) és Teleki László (1710–1778) ismeretlen könyvjegyzékei 2018 Gordán Edina
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Erdélyi és partiumi kötődésű ismert személyiségek a sárospataki református temetőben 2021 Fodor Ferenc

felekezetiség

Típus Title Year Contributor
S N/A Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
S N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Szaktanulmány A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
S N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány A felekezetváltás aránya a 18. századi erdélyi nemesség körében 2018 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Felekezetiség és tudósság. Buczy Emil levelezése Kazinczyval 2018

felekezetközi kapcsolat

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
S N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Szaktanulmány Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
S N/A Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
S N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
S N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana

felekezetváltás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A felekezetváltás aránya a 18. századi erdélyi nemesség körében 2018 Bartha Zoltán
S N/A Prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán