Tőtős Emese Brigitta kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

alumni

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Beszámoló Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Beszámoló Bölccsé teszlek 2017 Kelemen Csongor Attila
P Beszámoló Áldás, békesség 2019 Tőtős Emese Brigitta

gyermekek lelkigondozása

Típus Title Year Contributor
S N/A Hogyan segítsünk a gyermekeknek a veszteségek feldolgozásában? 2019 Tőtős Emese Brigitta
S N/A A gyász, mint veszteségfeldolgozás a gyermekkorban 2022 László Bernadett
S N/A A gyermekek lelkigondozásának lehetőségei 2017 Palkó Zalán Koppány
P Beszámoló A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Contributor
S N/A Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Beszámoló Rendhagyó könyvbemutató és „Kálvin-maraton” 2015 Visky Sándor Béla
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
K N/A Kolozsvári Teológiai Fakultás Dőrre Tivadar
P Monográfia A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
K N/A A Teológiai Intézet udvara
P Beszámoló „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Rövid szakcikk Teológiánk története évszámokban (1622–1959) 2002 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Pápai Páriz Ferenc két könyve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet antikva-gyűjteményében 2015 Kurta József Tibor
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Beszámoló A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Balogh Csaba
P Beszámoló Évzáró ünnepély 2019 Balogh Csaba
P Közlemény 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Balogh Csaba
P Beszámoló Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Beszámoló Akadémiai évzáró a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
P Beszámoló Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról 2017 Balogh Csaba
P Beszámoló Felekezeti teológia, egyetemes tudomány Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján 2015 Balogh Csaba
S N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
P Monográfia Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán
S N/A Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
K N/A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme
P Monográfia A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Beszámoló Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Szaktanulmány Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
K N/A Ferenc József látogatóban a Teológiai Fakultás épületének avatóünnepségén
P Beszámoló A hit természetéről Tanévnyitó beszéd – 2019. szeptember 22. 2019 Kállay Dezső
P Köszöntés Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Beszámoló Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Köszöntés Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Szaktanulmány Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
P Szaktanulmány A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
S N/A Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Beszámoló Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2015 Adorjáni Zoltán
S N/A Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József