Tőtős Emese Brigitta kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

alumni

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Beszámoló Bölccsé teszlek 2017 Kelemen Csongor Attila
P Beszámoló Áldás, békesség 2019 Tőtős Emese Brigitta
P Beszámoló Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György

gyermekek lelkigondozása

Típus Title Year Contributor
S N/A Hogyan segítsünk a gyermekeknek a veszteségek feldolgozásában? 2019 Tőtős Emese Brigitta
S N/A A gyász, mint veszteségfeldolgozás a gyermekkorban 2022 László Bernadett
S N/A A gyermekek lelkigondozásának lehetőségei 2017 Palkó Zalán Koppány
P Beszámoló A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Contributor
P Monográfia Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Beszámoló Rektori tanévnyitó beszéd 2023 Kovács Sándor
K N/A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme
P Monográfia A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Rövid szakcikk Teológiánk története évszámokban (1622–1959) 2002 Kolumbán Vilmos József
P Beszámoló Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Pápai Páriz Ferenc két könyve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet antikva-gyűjteményében 2015 Kurta József Tibor
P Beszámoló Évzáró ünnepély 2019 Balogh Csaba
P Beszámoló Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Beszámoló A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
P Közlemény 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
S N/A A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Ilyés Hunor István
P Szaktanulmány A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
K N/A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme Balogh Csaba
P Beszámoló Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2015 Adorjáni Zoltán
S N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
P Beszámoló Tanévzáró beszéd 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
S N/A Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Szaktanulmány A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története 1996 Buzogány Dezső
S N/A Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Monográfia A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Beszámoló A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2021 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
P Katalógus A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya 2015 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Tanulmánykötet Akik jó bizonyságot nyertek 1996 Kozma Zsolt
P Beszámoló A hit természetéről Tanévnyitó beszéd – 2019. szeptember 22. 2019 Kállay Dezső
P Beszámoló Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
K N/A Ferenc József látogatóban a Teológiai Fakultás épületének avatóünnepségén
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Köszöntés Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
P Köszöntés Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án 2022 Kovács Sándor
P Recenzió, kritika Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Koppándi Botond Péter