Decretum horribile!? tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

amyraldizmus

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő

arminianizmus

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Szaktanulmány Makfalvi József hitvallása 2016 Kolumbán Vilmos József

dogmatörténet

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
S BA Szakdolgozat Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Recenzió, kritika G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
S BA Szakdolgozat Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
S BA Szakdolgozat Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
S BA Szakdolgozat Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia
P Szaktanulmány St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
S MA Szakdolgozat „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
S BA Szakdolgozat A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
S BA Szakdolgozat A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
S MA Szakdolgozat A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S BA Szakdolgozat A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
S BA Szakdolgozat Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
P Szaktanulmány Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
S BA Szakdolgozat Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
S BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
S BA Szakdolgozat A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
P Szaktanulmány Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
P Szaktanulmány A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
S BA Szakdolgozat Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
S BA Szakdolgozat A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
P Szaktanulmány Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István

Dordrechti Kánonok

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő

eleve elrendelés (predestinatio)

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A predestináció tana a missziói munkában 1970 Imre Lajos
S BA Szakdolgozat A szabad akarat és eleve elrendelés kérdésköre az első századtól napjainkig három közismert vita fényében 2015 Tárkányi István Attila
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Szaktanulmány Megbánó Isten - változó Isten 2010 Balogh Csaba

infralapsarianizmus

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő

supralapsarianizmus

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő