A bűnténytől az irgalom-tényig tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

antropológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
S MA Szakdolgozat Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Szaktanulmány „Isten halott.” De mi van az emberrel? 2023 Vitus-Bulbuk István
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
S BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Szaktanulmány Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Szaktanulmány Emberkép a tükörneuronok fényében – Joachim Bauer alapján 2023 Albert Csilla
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Nincs alibi a létben – újabb reflexiók Tavaszy aktualitását illetően 2023 Horváth Levente

bűn

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban 2021 Bakos István
P Szaktanulmány Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
P Szaktanulmány A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság 2016 Kiss Jenő
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Recenzió, kritika Sándor Fazakas (Hg.) — Georg Plasger (Hg.): Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung. Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung 2016 Kovács Krisztián

emberkép

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla

identitás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
S MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
P Szaktanulmány Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok 2023 Simon János
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Református identitáskrízis a 21. században 2023 Németh Tamás
S BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta

megváltás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Monográfia A váltság gondolata az Ótestamentumban 1945 Nagy András