A bűnténytől az irgalom-tényig tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

antropológia

Type Title Year Contributor
P Research article Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Research article A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
T MA Szakdolgozat Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Research article „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
T BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Research article Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
P Research article Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
T MA Szakdolgozat Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Research article Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Research article Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
T MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Research article Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György

bűn

Type Title Year Contributor
P Research article A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban 2021 Bakos István
P Research article Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Research article Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Research article A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
T MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
P Research article A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Research article Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság 2016 Kiss Jenő
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Review Sándor Fazakas (Hg.) — Georg Plasger (Hg.): Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung. Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung 2016 Kovács Krisztián

emberkép

Type Title Year Contributor
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla

identitás

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta

megváltás

Type Title Year Contributor
P Monograph A váltság gondolata az Ótestamentumban 1945 Nagy András
P Research article Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János