Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

doktori védés

Type Title Year Contributor
P Beszámoló A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára 2016 Sikó Csaba
P Bírálat Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Közlemény Batizán Attila doktori címet szerzett 2023 Adorjáni Zoltán
P Kutatási összefoglaló Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
K Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele
P Kutatási összefoglaló Ecclesia sine macula et ruga. A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90-re 2009 Füsti-Molnár Szilveszter
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Beszámoló A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid
P Beszámoló Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Bírálat Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Fekete Károly
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Balogh Balázs
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János
P Bírálat Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata 2016 Bodó Sára
P Közlemény Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján 2018 Vitus-Bulbuk István
P Kutatási összefoglaló A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020 Máthé-Farkas Zoltán
K Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Molnár János
P Kutatási összefoglaló Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Bírálat Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
P Beszámoló Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában 2016 Lukács Olga
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Kutatási összefoglaló Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Kulcsár Árpád
P Beszámoló Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 2020 Adorjáni Zoltán
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Orbán Gyöngyike Enikő
P Beszámoló A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit
P Beszámoló Koppándi Botond Péter doktorjelölt bemutatása 2017 Rezi Elek
P Beszámoló Doktori címet szerzett Máthé-Farkas Zoltán 2020 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Doktori címet szerzett Bodnár Lajos 2022 Kovács Ábrahám
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Sipos Gábor
P Bírálat Kiértékelés. Tamás Iringó: 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Buzogány Dezső
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Bírálat Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése 2016 Hézser Gábor
P Közlemény Doktori címet szerzett Juhász Ábel 2023 Adorjáni Zoltán
P Kutatási összefoglaló A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós
P Beszámoló Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Beszámoló Doktori címet szerzett Ledán M. István 2020 Adorjáni Zoltán
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Hézser Gábor
P Beszámoló A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok 2016 Balogh Csaba
P Bírálat Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Bírálat Opponensi bírálat Máthé-Farkas Zoltán: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán című doktori értekezéséhez 2020 Balla Ibolya
P Kutatási összefoglaló Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Baráth Béla Levente
P Esszé Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Bírálat Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése 2014 Fazakas Sándor

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Type Title Year Contributor
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Recenzió, kritika Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2022 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Rövid szakcikk A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai 2023 Emődi András
P Szaktanulmány A nőszövetség a szívek szövetsége 2016 Pálfi József
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt
P Esszé Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Szaktanulmány A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989) 2020 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2013 Lukács Levente