Az erdélyi IKE története 1940-1944 között tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

belmisszió

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S BA Szakdolgozat A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány Az erdélyi CE Szövetség története a két világháború között 2007 Szász Zoltán
S MA Szakdolgozat A Nőszövetség belmissziós szolgálata a két vilgháború közötti időszakban 2024 Kulcsar Brigitta-Noémi
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S BA Szakdolgozat Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései 2004 Tordai Tünde
P Szaktanulmány Szolgálni szóval, betűvel és tettel 2021 Püsök Sarolta
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor

Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE)

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S MA Szakdolgozat A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor

ifjúsági misszió

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
S BA Szakdolgozat „A tanítványok művelték és őrizték a kertet…” Tanítványság és teremtésvédelem – egy tábor programja 15–16 éveseknek 2023 Tóth Henrietta-Beatrix
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S MA Szakdolgozat Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S MA Szakdolgozat A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S MA Szakdolgozat Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
S MA Szakdolgozat Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
S BA Szakdolgozat Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S MA Szakdolgozat A „jövő” református gyülekezete 2014 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek 2013 Koppándi Botond Péter
S MA Szakdolgozat A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S MA Szakdolgozat Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós
S MA Szakdolgozat Keresztyén fiatalok identitás státuszának összehasonlítása a James Marcia modell alapján a Küküllői Egyházmegye két gyülekezetében 2024 Kutasi Beáta