„Csak azért is... ahogy lehet!” tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

belmisszió

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
S BA Szakdolgozat A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Szaktanulmány Az erdélyi CE Szövetség története a két világháború között 2007 Szász Zoltán
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
S BA Szakdolgozat Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései 2004 Tordai Tünde
P Szaktanulmány Szolgálni szóval, betűvel és tettel 2021 Püsök Sarolta
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
S BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor

férfiszövetség

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád

ifjúsági munka

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Nagy István lelkipásztor (1916—2003) önéletrajza és publikációi 2016 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S MA Szakdolgozat A konfirmáció pásztorálpszichológiai és didaktikai vonatkozásai 2020 Nagy Zsuzsanna
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S MA Szakdolgozat Az Exodus Közép-Kelet Európa Egyesület bemutatása 2023 Gecse Krisztián Dániel
P Recenzió, kritika Jim Burns: Ifjúságépítők 2009 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S BA Szakdolgozat Az IKE kialakulása 2023 Török-Buzdug Sándor

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt
P Esszé Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Szaktanulmány A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989) 2020 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2013 Lukács Levente
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Recenzió, kritika Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2022 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Rövid szakcikk A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai 2023 Emődi András
P Szaktanulmány A nőszövetség a szívek szövetsége 2016 Pálfi József
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád

nőszövetség

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A nőszövetség a szívek szövetsége 2016 Pálfi József
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S BA Szakdolgozat A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán

Reformátusok Lapja

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád