erdélyi románok

Type Title Year Contributor
P Monográfia A Reformáció Az Erdélyi Románok Között 1940 Juhász István
S BA Szakdolgozat A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Az erdélyi románok reformációja napjaink történetírásában 2017 Lukács Olga
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana

felekezetközi kapcsolat

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
P Szaktanulmány A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
S BA Szakdolgozat Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
S BA Szakdolgozat A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
S MA Szakdolgozat A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze

historiográfia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány Geschiedenis van de mislukking – mislukking van de geschiedenis? Gedachten over de verhouding van christelijk geloof en geschiedenis naar aanleiding van het geschiedenisconcept van Rudolf Bultmann 2012 Beek, Abraham van de

magyar reformáció

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana

prozelitizmus

Type Title Year Contributor
S TDK A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? 2018 Beek, Fopkje Ruchama van de
S BA Szakdolgozat Prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2022 Jónás Norbert-Ferenc

reformáció

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Szaktanulmány Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség 2010 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a Barcaságban 2017 Borhács Dávid
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Monográfia A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Recenzió, kritika Korunk. Reformáció 500 2017 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat „Philosophia christi” Erasmus munkásságában 2017 Márton István
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány A mai 95 tétel 2017 Simon János
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Tudománynépszerűsítő cikk A reformáció lényege 2001 Varga László
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Beszámoló Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciája a reformáció 500. jubileuma alkalmából 2017 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente
S BA Szakdolgozat A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában 2012 Papp Szabolcs
P Szaktanulmány Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea
P Szaktanulmány Zwingli 1970 Nagy Géza
P Recenzió, kritika Fekete Károly (szerk.): A reformáció debreceni emlékműve. 1517–1567–2017 2019 Ősz Sándor Előd
P Rövid szakcikk A reformáció lényege 2001 Varga László
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Recenzió, kritika Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve 2016 Márton István

románok reformációja

Type Title Year Contributor
P Monográfia A Reformáció Az Erdélyi Románok Között 1940 Juhász István
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Monográfia Az erdélyi román reformáció kátéirodalma 1942 Mózes András
S BA Szakdolgozat A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány Az erdélyi románok reformációja napjaink történetírásában 2017 Lukács Olga