Publications of Fekete Károly

Type Title Year Source Page
P Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Református Szemle 115.2 204-206 (3)
P Az úrvacsora üzenetei 2021 Az Írás bűvöletében 210-216 (7)
P Doktorrá avatták Székely József lelkipásztort 2019 Református Szemle 112.1 107-109 (3)
P Dr. Buzogány Dezső laudációja a Doctor Honoris Causa cím átadásakor 2017 Református Szemle 110.6 691-693 (3)
P Köszöntés 2017 Református Szemle 110.5 548-551 (4)
P Miért jó tankönyv Ravasz László Homiletikája? 2015 Református Szemle 108.6 597-602 (6)
P A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1 85-100 (16)
P Szubjektív adalékok a 21. századi lelkészképzéshez 2012 Református Szemle 105.6 642-646 (5)
P Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1 109-117 (9)
P Igehirdetésünk felelőssége az anyanyelvért 2011 Református Szemle 104.2 149-156 (8)
P Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1 199-209 (11)
P Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Református Szemle 104.5 480-487 (8)
P Lelkipásztorok barátsága. Kilencven éve alakult meg a Vécsi Szövetség 2011 Református Szemle 104.6 582-593 (12)
P Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Református Szemle 103.1 28-40 (13)
P Kálvin hatása a 20. század magyar református istentiszteletére és gyakorlati teológiai irodalmára 2009 Református Szemle 102.5 556-564 (9)
P Emlékek és tények Kozma Zsolt beszélgető-könyve nyomán 2009 Református Szemle 102.5 638-640 (3)
P A 100 éves Református Szemle liturgikai, himnológiai és homiletikai írásainak főbb vonásai 2007 Református Szemle 100.6 1295-1306 (12)