Gönczy Lajos kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

eszkatológia

Típus Title Year Contributor
T N/A Az 1. és 2. Tesszalonikai levél összehasonlítása különösképpen az eszkatológiára való tekintettel 2011 Téglás Tibor Miklós
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Research article "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" 2011 Czire Szabolcs
P Research article Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Research article Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Research article Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Review Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Review Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
P Research article Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P Research article Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
T N/A A jelen idejű Isten országa a történeti Jézus tanításában 2018 Magyari Zita Emese
P Research article A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Research article „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Essay A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
P Research article Being a whole person in a broken world 2010 Visky Sándor Béla
P Research article Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Contributor
P Short note Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Short note Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Series, Journal Igehirdető 25.6 2014
P Meditation, sermon A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Meditation, sermon Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Meditation, sermon Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
T N/A Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Research article Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
T N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Review Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Research article „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
T N/A A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Research article Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Research article Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
T N/A A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Research article Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Research article Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
P Series, Journal Igehirdető 2.5 1991
P Meditation, sermon Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Review Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
P Research article Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Short note Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Review Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Research article Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Research article Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Meditation, sermon Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
T N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán