Publications of Kozma Zsolt

Type Title Year Source Page
P Népvándorlás. Isten vándorló népe a Szentírásban 2021 Az Írás bűvöletében 458-471 (14)
P Nem 2020 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11.1 65-124 (60)
P Dr. Nagy András közleményei 2019 Református Szemle 112.1 82-86 (5)
P Kozma Zsolt teológiai tanár irodalmi munkásságának könyvészete 1960-tól 2017 30
P A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 2015 978
P A lekötelező szeretet 2012 Lekötelezetten 5-6 (2)
P Szolgálat és hatalom 2012 Lekötelezetten 71-83 (13)
P Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Lekötelezetten 133-136 (4)
P Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Lekötelezetten 7-31 (25)
P Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Lekötelezetten 84-89 (6)
P A konfirmáció mint a református hitben nevelés sajátos eseménye 2012 Lekötelezetten 137-143 (7)
P Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Lekötelezetten 32-37 (6)
P A presbiteri tisztség és az egyetemes papság elve 2012 Lekötelezetten 90-91 (2)
P Repertórium a konfirmáció kérdéséhez 2012 Lekötelezetten 144-145 (2)
P Karl Barth hatása az erdélyi magyar református gyakorlati teológiára 2012 Lekötelezetten 110-116 (7)
P Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Lekötelezetten 38-43 (6)
P Viseljetek gondot magatokra! Lelkigondozás lelkipásztorok között 2012 Lekötelezetten 92-97 (6)
P Élő tanúságtevők 2012 Lekötelezetten 146-149 (4)
P Párhuzamos helyek exegetikai és homiletikai kérdései 2012 Lekötelezetten 44-47 (4)
P A magyar református teológia európaisága (Teológia-történeti összefüggés) 2012 Lekötelezetten 98-106 (9)
P Életegység. Hannie és János „vegyes” házasságáról 2012 Lekötelezetten 150-152 (3)
P Félreértett textusok 2012 Lekötelezetten 48-50 (3)
P Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés magyar örökség 2012 Lekötelezetten 107-109 (3)
P Kelj fel, és járj! 2012 Lekötelezetten 153-154 (2)
P Jel, jelentés és jelzett valóság 2012 Lekötelezetten 51-58 (8)
P Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Lekötelezetten 126-132 (7)
P A halál árnyékában és az élet világosságában 2012 Lekötelezetten 155-157 (3)
P Lekötelezetten 2012 160
P Sorsfordító véletlenek. Exegetikai töredékek a véletlenről és az ösztönről Mózes második könyve első részeiben 2012 Lekötelezetten 59-70 (12)
P Barth Erdélyben. Bibliográfia, repertórium 2012 Lekötelezetten 117-125 (9)
P Hát részekre szakítható-e Krisztus? 2012 Lekötelezetten 158-159 (2)
P A Zsidókhoz írt levél 1–3. magyarázata 2010 Tegnap, ma és örökké 9-59 (51)
P Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás 2010 Tegnap, ma és örökké 109-117 (9)
P A mi Ravasz Lászlónk. A külön út és a közös út sorskérdései 2010 Tegnap, ma és örökké 166-181 (16)
P Mindenki királya 2010 Tegnap, ma és örökké 60-65 (6)
P A Biblia és a természettudományos hipotézisek 2010 Tegnap, ma és örökké 118-125 (8)
P Az erdélyi református teológiai gondolkozás sajátosságai 2010 Tegnap, ma és örökké 182-190 (9)
P Istené a dicsőség 2010 Tegnap, ma és örökké 66-70 (5)
P A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások 2010 Tegnap, ma és örökké 126-130 (5)
P Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Tegnap, ma és örökké 191-199 (9)
P A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség 2010 Tegnap, ma és örökké 71-75 (5)
P Sors, próbatétel, szolidaritás a Bibliában 2010 Tegnap, ma és örökké 131-137 (7)
P Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Tegnap, ma és örökké 200-205 (6)
P Aki halott volt, és él – aki élőként is halott 2010 Tegnap, ma és örökké 76-81 (6)
P Karácsony és új élet 2010 Tegnap, ma és örökké 138-143 (6)
P Egyház a közélet sodrásában 2010 Tegnap, ma és örökké 206-213 (8)
P Az út bennünk van. Zarándokútjaink Jézus Krisztussal 2010 Tegnap, ma és örökké 82-90 (9)
P A karácsony homiletikuma 2010 Tegnap, ma és örökké 144-148 (5)
P A közösség felelőssége az egyénért, az egyén felelőssége a közösségért 2010 Tegnap, ma és örökké 214-219 (6)
P Tegnap, ma és örökké 2010