Gál Adél kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

belmisszió

Típus Title Year Contributor
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
T N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
T N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
T N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
T N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
P Research article Szolgálni szóval, betűvel és tettel 2021 Püsök Sarolta
T N/A Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései 2004 Tordai Tünde
P Research article Az erdélyi CE Szövetség története a két világháború között 2007 Szász Zoltán
T N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Research article „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
T N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
T N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
T N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf

dogmatörténet

Típus Title Year Contributor
T N/A Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia
T N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
T N/A A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
T N/A Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
T N/A Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
T N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
T N/A „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Research article Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
P Research article Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
T N/A Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
T N/A A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
T N/A Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
T N/A Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
T N/A Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
T N/A Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
T N/A Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Review Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Research article St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
P Review G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
T N/A A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
T N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
T N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
T N/A A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
T N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
T N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Research article A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
P Collection of studies In aetatum confiniis 2021 Papp György
P Research article Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György

Erdélyi Református Egyházkerület

Típus Title Year Contributor
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 30. 1886 Vásárhelyi Boldizsár
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 33. 1890 Vajda Ferenc
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 36. 1893 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 6. 1863 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 40. 1897 Molnár Lőrincz
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 43. 1901 Szász Béla