Neeser, Daniel kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

liturgia

Típus Title Year Contributor
P Research article Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Research article Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
T N/A Neoprotestáns istentisztelet 2023 Szakács György
T N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
T N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
T N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Research article Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Research article Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Research article A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Research article Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
T N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
T N/A Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
T N/A Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
T N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Research article Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Research article Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
T N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
T N/A Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján 2023 Bancea Mátyás-Dániel
T N/A „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
T N/A Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Popular article Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
P Research article Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly

liturgia-történet

Típus Title Year Contributor
T N/A Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
T N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
P Research article Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
T N/A Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
T N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
T N/A Zollikofer agendája és hatása a magyar agendairodalomra 2005 Soós Noémi Márta
P Research article Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Research article Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Research article Záróevangélium 2021 Benkő Timea
T N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
T N/A Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
P Research article Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Research article Liturgikus alkalmak a gyülekezetben 2011 Bódiss Tamás
T N/A Heltai Gáspár munkássága az egységes magyar liturgia kialakítására nézve 2023 Páll Zalán

liturgiai reform

Típus Title Year Contributor
P Research article Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Remembrance Járosi Andor (1897–1944) személyének és munkásságának hatása evangélikus egyházunk lelki és istentiszteleti életére 2022 Kerékgyártó Imola Orsolya
T N/A Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás
P Research article Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
P Popular article Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
P Research article Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly