Pap Géza kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Armageddon

Típus Title Year Contributor
P Research article Harmagedon 2008 Pap Géza

eszkatológia

Típus Title Year Contributor
T N/A A jelen idejű Isten országa a történeti Jézus tanításában 2018 Magyari Zita Emese
P Research article A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Research article „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Essay A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
P Research article Being a whole person in a broken world 2010 Visky Sándor Béla
P Research article Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Research article Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
T N/A Az 1. és 2. Tesszalonikai levél összehasonlítása különösképpen az eszkatológiára való tekintettel 2011 Téglás Tibor Miklós
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Research article "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" 2011 Czire Szabolcs
P Research article Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Research article Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Research article Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Review Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Review Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
P Research article Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P Research article Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Research article Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva

feltámadás

Típus Title Year Contributor
P Research assessment Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
P Research article A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István
T N/A Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés 2021 Balázs Gergő
P Research article Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
T N/A Jézus feltámadása N. T. Wright szemléletében 2017 Béres Levente
T N/A A feltámadás eszméje a második század fényében 2020 Csalai Adorján
P Research article A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
P Review Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Research article A feltámadás kérdése az 1Kor 15,35-55 alapján, az ókeresztyénség értelmezésében és hitvitáiban 2015 Roukema Riemer
P Research article Dán 12: Feltámadás 2016 Kató Szabolcs Ferencz
P Research article A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
T N/A Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
T N/A Feltámadáshitek az intertestamentális korban 2016 Adorján Dávid
P Report Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Research article Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
P Research article Bizonyítható-e történetileg Jézus feltámadása? 2018 Béres Levente
P Research article „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Research article Jézus, az elaludtak első zsengéje 2021 Kató Szabolcs Ferencz
T N/A A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében 2019 Nagy Dávid
T N/A A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
T N/A Az evangéliumi feltámadástörténetek különböző értelmezési módjai. Szakirodalmi jegyzetek a Will the Real Jesus Please Stand Up vitához 2013 Jobbágy Mária Júlia

gyászjelentés

Típus Title Year Contributor
P Remembrance Elhunyt Joachim Gnilka (1928. dec. 8. – 2018. jan. 15.) 2018 Benyik György
P Remembrance Elhunyt dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor 2016 Adorjáni Zoltán
P Report Elhunyt Varga László (Zilah, 1928 – Marosvásárhely, 2017) 2017 Adorjáni Zoltán
P Report Elhunyt d. dr. Tőkés István 2016 Adorjáni Zoltán
P Remembrance In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. – 2017. április 24.) 2017 Adorjáni Zoltán
P Meditation, sermon Szentlélektől ihletett gyászjelentés 2016 Pap Géza

halál utáni élet

Típus Title Year Contributor
T N/A Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
P Research article A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
P Research article „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza