Zalatnay István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

450 éves a Heidelbergi Káté

Típus Title Year Contributor
P Report Jubileumi megemlékezés a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmával 2014 Hermán János
P Research article A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
P Report A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
P Report Visszatekintés 2013. második felének néhány rendezvényére 2014 Adorjáni Zoltán
P Research article A váradi nyomdászat kátékiadványai 2014 Pálfi József

erdélyi teológia

Típus Title Year Contributor
P Research article Tavaszy Sándor írásmagyarázata 2023 Geréb Zsolt
P Bibliography A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt
P Research article Tavaszy Sándor kálvinizmusa 2023 Juhász Ábel
P Research article Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója 2007 Adorjáni Zoltán
P Review Geréb Zsolt: Teológiai tanulmányok, prédikációk, könyvismertetések 2016–2021 2021 Málnási Ferenc
P Research article Keresztyén univerzalizmus és a jelen etikai parancsa 2023 Zalatnay István
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt

etika

Típus Title Year Contributor
P Review Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve 2017 Rezi Elek
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Juhász Tamás
T N/A Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Research article Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
T N/A A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
P Research article Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
T N/A Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
P Research article A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
T N/A Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
P Research article Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
T N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
P Research article Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus-járvány idején 2021 Rezi Elek
P Research article Transformational Aspects of John Calvin’s Social Ethos 2010 Sawyer, Frank
T N/A Morális klímaváltozás és a teológia kapcsolata: Morális megújulás? 2023 Lőrinczi Alpár János
P Report Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 2020 Adorjáni Zoltán
P Research article Tolerancia és társadalmi jogosság a Jézus etikája alapján? 2023 Papp Zsolt
P Review Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Research article Az emberi munka mint az imago Dei fontos aspektusa 2023 Balikó Zoltán
P Research article "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Research article Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
T N/A Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Essay Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
T N/A Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
T N/A Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
P Research article A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
T N/A A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
P N/A Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
P Manuscript Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P Review Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
P Research article Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Assessment Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor
P Research article Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához 2023 Pop Titus
P Research article A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
P Research article A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás 2016 Mórocz Bora