Kristály László Zsolt kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

atiochiai iskola

Típus Title Year Contributor
T N/A Mopszvesztiai Theodorosz hitvallásának fordítása és teológiatörténeti elemzése 2013 Kristály László Zsolt

Caesareai Baszileiosz

Típus Title Year Contributor
T N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
T N/A Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt

dogmatörténet

Típus Title Year Contributor
T N/A A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
T N/A Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
T N/A Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
T N/A Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
T N/A Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
T N/A Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Review Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Research article St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
P Review G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
T N/A A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
T N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
T N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
T N/A A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
T N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
T N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Research article A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
P Collection of studies In aetatum confiniis 2021 Papp György
P Research article Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
T N/A Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia
T N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
T N/A A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
T N/A Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
T N/A Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
T N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
T N/A „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Research article Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
P Research article Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
T N/A Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd

Ikoniumi Amphilokhiosz

Típus Title Year Contributor
T N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt

kappadókiai atyák

Típus Title Year Contributor
T N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
T N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt

Nazianzoszi Gergely

Típus Title Year Contributor
T N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
P Research article A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István
T N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor

Nüsszai Gergely

Típus Title Year Contributor
T N/A Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
T N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
T N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt