Publications of Benkő Timea

Type Title Year Source Page
P Záróevangélium 2021 Az Írás bűvöletében 90-103 (14)
P A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1 139-152 (14)
P Régi-új énekek 2018 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9.1 70-84 (15)
P Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 A reformáció öröksége 22-35 (14)
P Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Református Szemle 111.4 397-409 (13)
P A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Non videri, sed esse 11-27 (17)
P Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3.1 143-157 (15)
P Európai kulturális kincs és anyanyelvű istentisztelet 2011 Református Szemle 104.4 351-355 (5)
P A konferencia kiértékelése 2011 Református Szemle 104.5 565-568 (4)
P 375 éves az Öreg graduál 2011 Református Szemle 104.2 225-227 (3)
P Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1 327-339 (13)
P Olvasmányrendek és az egyházi év. A Német Evangélikus Egyház perikoparendje és a római katolikus olvasmányrend (Ordo Lectionum Missæ) 2010 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1.1 161-178 (18)