Benkő Timea kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bűnbánat

Típus Title Year Contributor
P Research article A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea
P Research article A lamentáció 2011 Szabó András
P Research article Az „engesztelhetetlen” Vladimir Jankélévitch a Pardonner? tükrében 2018 Visky Sándor Béla

egyházi éneklés

Típus Title Year Contributor
P Research article Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
T N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
T N/A A zene jelentősége az egyén és a gyülekezeti közösség lelki életében 2020 Csomós Júlia
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
P Research article A mester árnyékában – Ádám Jenő élete, munkássága és egyházzenei kompozíciói 2021 Péter Éva

egyházművészet

Típus Title Year Contributor
P Research article Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea

egyházzene

Típus Title Year Contributor
P Research article Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
T N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
P Research article Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Research article Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Research article A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria

ének

Típus Title Year Contributor
P Research article Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
T N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila

erdélyi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Research article Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Research article A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea
P Research article Benkő József, az erdővidéki polihisztor 2014 Kolumbán Vilmos József
P Research article Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József

evangélikus liturgia

Típus Title Year Contributor
P Research article Záróevangélium 2021 Benkő Timea
T N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya

Genfi zsoltárok

Típus Title Year Contributor
P Research article Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea

gyülekezeti ének

Típus Title Year Contributor
T N/A A zene jelentősége az egyén és a gyülekezeti közösség lelki életében 2020 Csomós Júlia
P Research article Régi-új énekek 2018 Benkő Timea

himnológia

Típus Title Year Contributor
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
P Research article Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Research article Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea

Járosi Andor

Típus Title Year Contributor
P Research article A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea

kazettás mennyezet

Típus Title Year Contributor
P Research article Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea
P Research article Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Benkő Timea

Kiss Béla

Típus Title Year Contributor
P Research article A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Contributor
T N/A Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Report „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
T N/A Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor